Långeby vatten

Nya tryckledningar som ska läggas från Saltviks camping till en kommunal anslutning vid Havstenssundsvägen och även inkoppling av Långeby Vatten Ekonomiska förening, total sträcka ca 1850 lm. Det ska även utföras bananborrning på 2 ställen och 4 st luftbrunnar ska monteras.

Projekt: Långeby vatten

Projekt adress: Saltviks camping

Uppdragsgivare: Långeby Vatten Ekonomiska förening

Byggtid: Ca 4-6 veckor

Kontraktsumma: 1 100 000 sek