Arkiv: november 2013

Boviken Etapp 2

Utbyggnad av vatten-och avloppsledningar för ca 39 fastigheter inkl. två avloppspumpstationer.

Posted in Projekt |

Tångebacken-Tegelstrand

Utbyggnad av VA-ledningar Tångebacken-Tegelstrand.

Posted in Projekt |

Stensvik-Höjden

Projektering, Komplett VVA, Vägar,Fördröjningsmagasin, Gatubelysning.  

Posted in Projekt |

Kaveldunet Tången Strömstad

Markarbeten för uppförande av lägenheter för Byggbolaget i Karlstad.  

Posted in Projekt |

Håkebacken Fjällbacka NCC

Rivning av befintliga byggnader och markarbeten för nya lägenheter i Fjällbacka.

Posted in Projekt |

Skee Hjältsgård

Rivning av befintliga byggnader, pålning för grunder. Iordningställande av vägar, vatten och avlopp.

Posted in Projekt |

KV Naten

På Tången i Strömstad planeras ett nytt bostadsområde utav Strömstad Boligutveckling. Vi gör infrastrukturen och sprängningsarbetet är i full gång. … Läs mer

Posted in Projekt |

Munkedals Bruk

En LNG-terminal byggs för naturgas. Vi utför markarbetet fram till gjutning. Branta slänter runt området säkras och T-stöd sätts runt … Läs mer

Posted in Projekt |

Röds Kyrkogård

Omfattande ombyggnad av befintlig kyrkogårdsdel vid Röds kapell i Fiskebäckskil. Nya gravdräneringar samt spill och dagvattenledningar. Nya betongfickor för material, … Läs mer

Posted in Projekt |

Tomter Strömstads Golfbana

Vid Strömstads golfbana finns ett område med tomter till salu. Vi gör markjobb för 2 tomter. Det första vi gör … Läs mer

Posted in Projekt |