Boviken Etapp 2

Utbyggnad av vatten-och avloppsledningar för ca 39 fastigheter inkl. två avloppspumpstationer.