Boviken Etapp 2

Utbyggnad av vatten-och avloppsledningar för ca 39 fastigheter inkl. två avloppspumpstationer.

Projekt: Boviken Etapp 2

Projekt adress: Hamburgö, Tanum

Uppdragsgivare: Ödegårdens Samfällighetsförening

Byggtid: November 2013- juni 2014

Kontraktsumma: 4 700 000 sek