Munkedals Bruk

En LNG-terminal byggs för naturgas. Vi utför markarbetet fram till gjutning. Branta slänter runt området säkras och T-stöd sätts runt avlastningsplatsen. En större asfalterad yta på avlastningsplatsen/terminalen skall inhägnas och påkörningsskydd skall sättas upp. Gasen som skall lastas av håller en temperatur på -163 grader celcius, så det måste säkras för läckage. I området finns förorenade massor som kräver speciellt omhändertagande och transport till Trollhättan för rening. Även brukets strömförsörjning går genom byggområdet.