Munkedals Bruk

En LNG-terminal byggs för naturgas. Vi utför markarbetet fram till gjutning. Branta slänter runt området säkras och T-stöd sätts runt avlastningsplatsen. En större asfalterad yta på avlastningsplatsen/terminalen skall inhägnas och påkörningsskydd skall sättas upp. Gasen som skall lastas av håller en temperatur på -163 grader celcius, så det måste säkras för läckage. I området finns förorenade massor som kräver speciellt omhändertagande och transport till Trollhättan för rening. Även brukets strömförsörjning går genom byggområdet.

Projekt: Munkedals Bruk

Projekt adress: Arctic Paper, Munkedal

Uppdragsgivare: Erlandssons Bygg AB

Byggtid: November 2012-april 2013

Kontraktsumma: 2 195 000 sek