Röds Kyrkogård

Omfattande ombyggnad av befintlig kyrkogårdsdel vid Röds kapell i Fiskebäckskil. Nya gravdräneringar samt spill och dagvattenledningar. Nya betongfickor för material, av L-stöd. Till våren kommer det att utföras en ny minneslund med vattenspel och murar av granit.

Projekt: Röds Kyrkogård

Projekt adress: Röds Kyrkogård Fiskebäckskil

Uppdragsgivare: Svenska Kyrkan

Byggtid: Juni 2012-Mars 2013

Kontraktsumma: 2 100 000 sek