Skee Hjältsgård

Rivning av befintliga byggnader, pålning för grunder. Iordningställande av vägar, vatten och avlopp.

Projekt: Skee Hjältsgård

Projekt adress: Radhusvägen, Skee

Uppdragsgivare: JSB

Byggtid: 1 år

Kontraktsumma: 6 775 000:-