Bostadsområde Ånneröd

Strömstad Boligutveckling har exploaterat ett nytt bostadsområde om 27 tomter på Ånneröd i Strömstad. Vi har projekterat och utfört markarbetet med b la VA, vägar och belysning. Vi utför även en del markarbeten för de privatpersoner som köpt tomt och gör iordning tomten innan huset kommer på plats. Vi utför även efterarbete med planteringar och plattsättning mm.