Bygge av egen hall

Nere på Erlandseröd har vi byggt egen hall på ca 500 m2.
Vi har sprängt bort allt berg som var på tomten för att få en plan yta.

Projekt: Bygge av egen hall