Con-Form utbyggnad

Losshållning ca 2000 fm3 berg. Markarbeten för en ny lastningshall för prefabricerade betongväggar. Uppgrusning av utv ytor och mottagning av fyllnadsmassor.