Hålkedalskilen

Vi har gjort markarbete för Strömstads Kommun vid Hålkedalskilens industriområde. Vi har b la utfört sprängning och iordninställande för industritomter.