Norlys AB

Vi har gjort markarbetet för Norlys AB på deras tomt på Erlandseröd i Strömstad. Nu har vi sprängt berget och transporterar bort massorna.

Man har gjort en grund och nu gjuts plattan.