Saltö VA og GC väg

På Saltö i Strömstad Kommun gräver vi ner kommunalt vatten och avlopp från bron Tjärnö/Saltö och fram till Naturvårdsverkets parkering.

För att ta hänsyn till Byxbin som bor i marken gräver vi i vägen i stället för bredvid och korsar vägen för att inte störa bina vi gräver således runt boet.

Projekt: Saltö VA og GC väg