Sjöviken, Hamburgö

Utbyggnad av Va-ledningar ca 3400 m inkl. 3 st avloppspumpstationer.