Svenska Hydroteck AB

På Erlandseröd i Strömstad har Svenska Hydroteck AB byggt en hall. Vi har gjort markarbetet och fick bla spränga ca 5000 m3 berg där en del användes för att planera tomten och överskottet användes till planering utav granntomter.

Projekt: Svenska Hydroteck AB