VA Slottet-Tegelstrand-Heestrand

Söder om Hamburgsund i Tanums Kommun gör vi ett omfattande VA arbete. Beställaren är Tanums Kommun. Beräknas pågå under hela 2008. Vi gär en VA sanering av befintlig anläggning.