Slamfilter – Österröd

Iordningställande av 2 st slambäddar för Strömstad kommun. I arbetet ingår losshållninga av ca 13000 fm3 berg och arbetet med 2 st dammar med makadam och geomembran.