Mällby förskola

Markjobb før en førskola, sprângning og projektering

Projekt: Mällby förskola

Projekt adress: Mällby

Uppdragsgivare: Erlandssons bygg

Byggtid: Høsten 2013 til sommar 2014

Kontraktsumma: ca 3 milj.