Arkiv: augusti 2014

Stare bostadsområde

VA-arbeide. 12 flotte tomter anläggs i sluttning mot Starekilen.

Posted in Projekt |

VA-Saltö Etapp 2

Utbyggnad av VA-anledningar inom Saltö, ca. 2100 m VA-ledningar og 2 stk. pumpestationer. Fastigheter Saltö kopplas på de kommunale VA.

Posted in Projekt |