VA-Saltö Etapp 2

Utbyggnad av VA-anledningar inom Saltö, ca. 2100 m VA-ledningar og 2 stk. pumpestationer. Fastigheter Saltö kopplas på de kommunale VA.

Projekt: VA-Saltö Etapp 2

Projekt adress: Saltö Strømstad

Uppdragsgivare: Strømstad kommune

Byggtid: Mars 2014- oktober 2014

Kontraktsumma: 5,9 milj.