Skäret i Hamburgsund

Vi har fått markarbetet for 70 tomter i Hamburgsund, Strandvägen, bakom fotbollsplanen. Området kommer att byggas runt en gammal havsvik. Vi kommer att göra en ny bro så att småbåtar kan ta sig in i lagunen från havet. Kanaler för båtar kommer att finnas i området. Området är till för både, året runt boende och sommarboende. Vi kommer att utföra Vatten & Avlopp, Vägar, Spontning, Muddring og markförstärning.

Situationsplan1

Projekt: Skäret i Hamburgsund

Projekt adress: Hamburgsund, Sverige

Uppdragsgivare: Skäret i Hamburgsund AB

Byggtid: ca. 2 år

Kontraktsumma: 55 miljoner