Sönneberget Havstenssund

Byggande av 11 stycken nya tomter inkl vägar och VA samt en VA sanering på Badvägen