Långekärr, Tanums Kommun

Vi bygger ut vatten, spill och dagvattenledningar ca 1350 m för ca 25 befintliga fastigheter.

Långekärr, Gerlesborg är beläget söder om Hamburgsund.