Långekärr, Tanums Kommun

Vi bygger ut vatten, spill och dagvattenledningar ca 1350 m för ca 25 befintliga fastigheter.

Långekärr, Gerlesborg är beläget söder om Hamburgsund.

Projekt: Långekärr, Tanums Kommun

Projekt adress: Långekärrsvägen Tanums Kommun

Uppdragsgivare: Tanums Kommun

Byggtid: 20151130 - 20160610

Kontraktsumma: 4,4 milj