KV Torsken

Markarbete för nybyggnad i innergård i centrala Strömstad