Skärholmen – Gerlesborg VA

Nyanläggning av vatten och avlopp till Skärholmen. En pumpstation skall sättas och sedan är det ca 800 m traditionell rörläggning och ca 1 000 m styrd borrning

Projekt: Skärholmen – Gerlesborg VA

Projekt adress: Skärholmen 1 450 70 Hamburgsund

Uppdragsgivare: Tanums Kommun

Byggtid: April 2020

Kontraktsumma: ca 6 milj