Skärholmen – Gerlesborg VA

Nyanläggning av vatten och avlopp till Skärholmen. En pumpstation skall sättas och sedan är det ca 800 m traditionell rörläggning och ca 1 000 m styrd borrning