Färingen Råvattenledning

Färingen råvattenledning med intagsbrunn och VA-anläggning, för a tt säkra vattenförsörjningen i det kommunala ledningsnätet. Intagsledningar ska göras i ut i sjön Färingen via en intagsbrunn vidare till kommunens vattenverk. Ledningarna ansluts till befintlig råvattenledning. Sträckans längd ca 3,4 km