Raftötången VA

Vi har bytt vatten- och avloppsledningar på Raftötångens fritidsområde i Tanums Kommun. Projektet har pågått under flera etapper.