Raftötången VA

Vi har bytt vatten- och avloppsledningar på Raftötångens fritidsområde i Tanums Kommun. Projektet har pågått under flera etapper.

Projekt: Raftötången VA

Projekt adress: Raftötången

Uppdragsgivare: Raftötångens samfällighetsförening

Byggtid: 2017-2019

Kontraktsumma: tot ca 13,2 milj