GBJ Sundstrand

I Sundstrand, Uddevalla,  planeras ett nytt bostadsområde omfattandes 17 st radhus, 28 st bostadsrätter och 20 st hyresrätter. Det planeras även för ett gemensamhetshus med tillhörande poolområde. Vi gör allt markarbete och VA för området som är på ca 16 000 m2 och som från början var en råtomt bestående av mestadels fast berg

Projekt: GBJ Sundstrand

Projekt adress: Sundsstrand Uddevalla

Uppdragsgivare: GBJ Bygg Väst AB

Byggtid: Mars 2020 - Juni 2021

Kontraktsumma: ca 14 milj