Villa Sannäs

Markarbete, terrassering och VA för husgrund. Betongtrappa, L-stöd mur och slänter med kullersten

Projekt: Villa Sannäs

Projekt adress: Sannäs

Uppdragsgivare: Privat

Byggtid: 2019-2020

Kontraktsumma: X