Villa Sannäs

Markarbete, terrassering och VA för husgrund. Betongtrappa, L-stöd mur och slänter med kullersten