Knöstad Vindpark

Markarbete och vägar för 8 stycken turbiner för Knöstad vindpark.