Sannäs Höjd

Vatten och avloppsledningar samt mark och vägar för ett nytt tomtområde i Sannäs

Projekt: Sannäs Höjd

Projekt adress: Mjölkeröd

Uppdragsgivare: Sannäs Projektutveckling AB

Byggtid: 2021-2022

Kontraktsumma: ca 10 Milj