Sannäs Höjd

Vatten och avloppsledningar samt mark och vägar för ett nytt tomtområde i Sannäs