Tormoseröd Vindpark

Vi gör mark och vägarbetet för Tormoseröd Vindpark, Lur. Det kommer bli 12 stycken turbiner i denna vindpark.