BoKlok kv Pilen

Markarbete för nyuppförande av 22 lägenheter i par- och kedjehus med tillhörande komplementsbyggnader samt parkering- och samvaroyta

Projekt: BoKlok kv Pilen

Projekt adress: Pilslingan 1, Strömstad

Uppdragsgivare: BoKlok Housing AB

Byggtid: 2021-2022

Kontraktsumma: ca 6,6 milj