BoKlok Timmerhaken

Entreprenaden omfattar komplett utförande av markarbeten till fullt färdigt arbete för nyuppförande av 80 st lägenheter av typen BoKlok Multi. 5 st huskroppar i 4 våningar samt komplementbyggnader.

Projekt: BoKlok Timmerhaken

Projekt adress: Skavenvägen Vänersborg

Uppdragsgivare: BoKlok Housing AB

Byggtid: 2022-2023

Kontraktsumma: ca 8,8 mkr