VA ledningsförnyelse Dals Rostock

Entreprenaden omfattar förnyelse av befintliga VA-ledningar, nyförläggning av dagvattenmagasin, för Hällavägen samt Lövåsvägen Dals Rostock. Entreprenaden omfattar markförläggning av spill-, dag- samt vattenledningar. Även förnyelse av befintlig gatubelysning.

Projekt: VA ledningsförnyelse Dals Rostock

Projekt adress: Hällavägen Dals Rostock

Uppdragsgivare: Melleruds Kommun

Byggtid: 2022-2023

Kontraktsumma: ca 15,2 mkr