Väg o VA Sågare- och Plåtslagarevägen

Projektet avser exploatering av bostadsområde där byggnation av villor planeras.
Till objektet hör utbyggnad av vägar, va-ledningar och el/fiber inom del av planområdet.
Projektet omfattar även dagvatten samt alla tillhörande arbeten såsom VA-, Väg-, Belysnings-, El- och fiberarbeten.
VA-ledningar ca 180 m och vägar ca 220 m