Arbetsområde

Infrastruktur

Infrastruktur

Grimsrud bygger och underhåller offentlig infrastruktur som väg och järnväg.

Anlägg­nings­arbeten

Anlägg­nings­arbeten

Grimsrud utför speciella anlägg­nings­arbeten inom flera områden.

VA

VA

Grimsrud utför kompletta VA-anläggningar i alla storlekar och omfattning.

Industri

Industri

Grimsrud har god erfarenhet med att anlägga stora industriområden.

Bostads­områden

Bostads­områden

Grimsrud påtar sig hela processen med bostadsområden allt från detaljplan, projektering utbyggnad och försäljning.