Infrastruktur

Grimsrud bygger och underhåller offentlig infrastruktur som väg och järnväg.

Vi har god erfarenhet av vägbyggen, rondeller, kulvert, länsvägar, kommunala vägar och mer.

Inom järnväg har vi upparbetat god kompetens med utbyggnad av rangergård, tågstationer, sidospår och installation av teknisk utrustning.

Grimsrud utför kompletta anlägg med duktiga och flexibla medarbetare med lång branscherfarenhet och med en modern maskinpark med dagens krav till flexibilitet och säkerhet.

Kontakta oss