Okategoriserad

Väg o VA Sågare- och Plåtslagarevägen

Projektet avser exploatering av bostadsområde där byggnation av villor planeras. Till objektet hör utbyggnad av vägar, va-ledningar och el/fiber inom … Läs mer

Publicerat i Okategoriserad | Etiketter , , |

Ulmekärr Omvandlingsområde

Tanums kommun avser att i bygga ut det kommunala VA-ledningsnätet med ca 1380 m huvudledningar och ca 250 m servisledningar, … Läs mer

Publicerat i Okategoriserad | Etiketter , , |

Bojarskolan

Markarbete för ny idrottshall, kök och matsal, Bojarskolan Strömstad

Publicerat i Okategoriserad | Etiketter , |

Kv Häggen

Markarbete för nytt bostadsområde i Strömstad med två huskroppar med tillhörande utemiljö i form av samvaroyta

Publicerat i Okategoriserad | Etiketter , , |

Rönnen

I samma område som Kv Linden och Kv Häggen anläggs en parkering

Publicerat i Okategoriserad | Etiketter , , |

BoKlok kv Pilen

Markarbete för nyuppförande av 22 lägenheter i par- och kedjehus med tillhörande komplementsbyggnader samt parkering- och samvaroyta

Publicerat i Okategoriserad | Etiketter , , |

Knöstad Vindpark

Markarbete och vägar för 8 stycken turbiner för Knöstad vindpark.

Publicerat i Okategoriserad | Etiketter , , |