Projekt

VA ledningsförnyelse Dals Rostock

Entreprenaden omfattar förnyelse av befintliga VA-ledningar, nyförläggning av dagvattenmagasin, för Hällavägen samt Lövåsvägen Dals Rostock. Entreprenaden omfattar markförläggning av spill-, … Läs mer

Posted in Projekt, VA |

BoKlok Timmerhaken

Entreprenaden omfattar komplett utförande av markarbeten till fullt färdigt arbete för nyuppförande av 80 st lägenheter av typen BoKlok Multi. … Läs mer

Posted in Projekt, VA |

Väg o VA Sågare- och Plåtslagarevägen

Projektet avser exploatering av bostadsområde där byggnation av villor planeras. Till objektet hör utbyggnad av vägar, va-ledningar och el/fiber inom … Läs mer

Posted in Okategoriserad, Projekt, VA |

Ulmekärr Omvandlingsområde

Tanums kommun avser att i bygga ut det kommunala VA-ledningsnätet med ca 1380 m huvudledningar och ca 250 m servisledningar, … Läs mer

Posted in Okategoriserad, Projekt, VA |

Bojarskolan

Markarbete för ny idrottshall, kök och matsal, Bojarskolan Strömstad

Posted in Okategoriserad, Projekt |

Kv Häggen

Markarbete för nytt bostadsområde i Strömstad med två huskroppar med tillhörande utemiljö i form av samvaroyta

Posted in Bostadsområden, Okategoriserad, Projekt |

Rönnen

I samma område som Kv Linden och Kv Häggen anläggs en parkering

Posted in Bostadsområden, Okategoriserad, Projekt |

BoKlok Virket

Markarbete för nytt bostadsområde i Skaven, 3 km sydväst om Vänersborg

Posted in Projekt |

Kv Linden

Markarbete för nytt bostadsområde i Strömstad med tre huskroppar totalt 251 lgh med tillhörande utemiljö i form av lekplats och … Läs mer

Posted in Bostadsområden, Projekt |

BoKlok kv Pilen

Markarbete för nyuppförande av 22 lägenheter i par- och kedjehus med tillhörande komplementsbyggnader samt parkering- och samvaroyta

Posted in Bostadsområden, Okategoriserad, Projekt |