Bostadsområden

Kv Häggen

Markarbete för nytt bostadsområde i Strömstad med två huskroppar med tillhörande utemiljö i form av samvaroyta

Posted in Bostadsområden, Okategoriserad, Projekt |

Rönnen

I samma område som Kv Linden och Kv Häggen anläggs en parkering

Posted in Bostadsområden, Okategoriserad, Projekt |

Kv Linden

Markarbete för nytt bostadsområde i Strömstad med tre huskroppar totalt 251 lgh med tillhörande utemiljö i form av lekplats och … Läs mer

Posted in Bostadsområden, Projekt |

BoKlok kv Pilen

Markarbete för nyuppförande av 22 lägenheter i par- och kedjehus med tillhörande komplementsbyggnader samt parkering- och samvaroyta

Posted in Bostadsområden, Okategoriserad, Projekt |