VA

VA ledningsförnyelse Dals Rostock

Entreprenaden omfattar förnyelse av befintliga VA-ledningar, nyförläggning av dagvattenmagasin, för Hällavägen samt Lövåsvägen Dals Rostock. Entreprenaden omfattar markförläggning av spill-, … Läs mer

Posted in Projekt, VA |

BoKlok Timmerhaken

Entreprenaden omfattar komplett utförande av markarbeten till fullt färdigt arbete för nyuppförande av 80 st lägenheter av typen BoKlok Multi. … Läs mer

Posted in Projekt, VA |

Väg o VA Sågare- och Plåtslagarevägen

Projektet avser exploatering av bostadsområde där byggnation av villor planeras. Till objektet hör utbyggnad av vägar, va-ledningar och el/fiber inom … Läs mer

Posted in Okategoriserad, Projekt, VA |

Ulmekärr Omvandlingsområde

Tanums kommun avser att i bygga ut det kommunala VA-ledningsnätet med ca 1380 m huvudledningar och ca 250 m servisledningar, … Läs mer

Posted in Okategoriserad, Projekt, VA |

Sannäs Höjd

Vatten och avloppsledningar samt mark och vägar för ett nytt tomtområde i Sannäs

Posted in Projekt, VA |

Grönemad

Vatten och avloppsledningar samt mark och vägar för ett nytt tomtområde i Krossekärr

Posted in Projekt, VA |