VA ledningsförnyelse Dals Rostock

Entreprenaden omfattar förnyelse av befintliga VA-ledningar, nyförläggning av dagvattenmagasin, för Hällavägen samt Lövåsvägen Dals Rostock. Entreprenaden omfattar markförläggning av spill-, dag- samt vattenledningar. Även förnyelse av befintlig gatubelysning.

Etiketter , |

BoKlok Timmerhaken

Entreprenaden omfattar komplett utförande av markarbeten till fullt färdigt arbete för nyuppförande av 80 st lägenheter av typen BoKlok Multi. 5 st huskroppar i 4 våningar samt komplementbyggnader.

Etiketter , |

Väg o VA Sågare- och Plåtslagarevägen

Projektet avser exploatering av bostadsområde där byggnation av villor planeras.
Till objektet hör utbyggnad av vägar, va-ledningar och el/fiber inom del av planområdet.
Projektet omfattar även dagvatten samt alla tillhörande arbeten såsom VA-, Väg-, Belysnings-, El- och fiberarbeten.
VA-ledningar ca 180 m och vägar ca 220 m

Publicerat i Okategoriserad | Etiketter , , |

Ulmekärr Omvandlingsområde

Tanums kommun avser att i bygga ut det kommunala VA-ledningsnätet med ca 1380 m huvudledningar och ca 250 m servisledningar, då 44 fastigheter ska få nya anslutningar. Ledningsförläggningen sker inom bebyggt område i befintliga vägar och grönytor.
Arbetena innefattar i huvudsak markarbeten för yttre VA.

Publicerat i Okategoriserad | Etiketter , , |

Bojarskolan

Markarbete för ny idrottshall, kök och matsal, Bojarskolan Strömstad

Publicerat i Okategoriserad | Etiketter , |

Kv Häggen

Markarbete för nytt bostadsområde i Strömstad med två huskroppar med tillhörande utemiljö i form av samvaroyta

Publicerat i Okategoriserad | Etiketter , , |

Rönnen

I samma område som Kv Linden och Kv Häggen anläggs en parkering

Publicerat i Okategoriserad | Etiketter , , |

BoKlok Virket

Markarbete för nytt bostadsområde i Skaven, 3 km sydväst om Vänersborg

Etiketter |

Kv Linden

Markarbete för nytt bostadsområde i Strömstad med tre huskroppar totalt 251 lgh med tillhörande utemiljö i form av lekplats och samvaroyta

Etiketter , |

BoKlok kv Pilen

Markarbete för nyuppförande av 22 lägenheter i par- och kedjehus med tillhörande komplementsbyggnader samt parkering- och samvaroyta

Publicerat i Okategoriserad | Etiketter , , |