Våra tjänster

INFRASTRUKTUR

Grimsrud bygger och underhåller offentlig infrastruktur som väg och järnväg.

Vi har god erfarenhet av vägbyggen, rondeller, kulvert, länsvägar, kommunala vägar och mer.

Inom järnväg har vi upparbetat god kompetens med utbyggnad av rangergård, tågstationer, sidospår och installation av teknisk utrustning.

Grimsrud utför kompletta anlägg med duktiga och flexibla medarbetare med lång branscherfarenhet och med en modern maskinpark med dagens krav till flexibilitet och säkerhet.

ANLÄGG­NINGS­ARBETEN

Grimsrud utför anläggningsarbeten inom flera områden. Vi tar oss på kompletta anläggningsarbeten inom både mark, betong och trä.

Några av våra uppdrag har varit:

  • utbyggnad och renovering av kraftstationer
  • utfört markarbeten för broar, speciellt nämnas skall Nya Svinesundsbron
  • alla typer av stödmurar
  • uppbyggnad av torg
  • stora och små utomhusarbeten med sten, grönt mm
  • kompletta lekplatser

Grimsrud utför anläggningsarbeten med duktiga och flexibla medarbetare men lång branscherfarenhet och med en modern maskinpark med dagens krav till flexibilitet och säkerhet.

VA

Grimsrud utför kompletta VA-anläggningar i alla storlekar och omfattning.

Projektering:
Vi har egna ingenjörer som projekterar kompletta VA-anläggningar.

Utförande:
Vi har lång erfarenhet inom utbyggnad av VA-anläggningar. Vi har utfört stora ringledningar, överföringsledningar och många renoveringsarbeten genom åren. Utbyggnad av VA i bostadsområden har vi också upparbetat oss bra erfarenhet inom och har många referensprojekt.  Vi utför även montering av pumpstationer, tryckstegringsstationer, uppbyggnad av vattentorn etc. Vi har flera erfarna team inom alla typer av VA-anläggningar.

Slutkontroll:
Vi har också egen utrustning för KS kontroll av vatten- och avloppsanläggningar.

Grimsrud utför kompletta VA-anläggningar i alla storlekar och omfattning med duktiga och flexibla medarbetare med lång branscherfarenhet och med en modern maskinpark med dagens krav på flexibilitet och säkerhet.

INDUSTRI

Grimsrud har god erfarenhet med att anlägga stora industriområden. Vi projekterar, massberäknar och finner bra och ekonomiska lösningar för kunden / byggherren.

Vi har flera större maskiner som lämpar sig bra för massförflytningar och för planering av tomter. Vi utför också kompletta VVA–anläggningar med tekniska installationer för att färdigställa till byggande på tomten. Vidare utför vi mark och utomhus arbeten vid  utbyggnad av industri tomter / bygg.

Grimsrud utför planering av stora industriområden med duktiga och flexibla medarbetare med lång branscherfarenhet och med en modern maskinpark med dagens krav till  flexibilitet och säkerhet.

BOSTADS­OMRÅDEN

Grimsrud påtar sig hela processen med bostadsområden allt från detaljplan, projektering utbyggnad och försäljning. Detta är ett av våra kärnområden, vi har under åren byggt många bostadsområden.

Vi bygger bostadsområden i egen regi, men de flesta är för privata och offentliga uppdragsgivare. Vi påtar oss sådana uppdrag i alla olika avtalsformer.  Allt ifrån offentliga anbud, delade avtal och totalentreprenader med komplett projektering och utbyggnad till fast pris.

Grimsrud utför bostadsområden med duktiga och flexibla medarbetare med lång branscherfarenhet och med en modern maskinpark med dagens krav till flexibilitet och säkerhet.

Redigera Edit with WPBakery Page Builder