Moelven Trä AB

Moelven Trä AB i Nössemark har byggt ut 9000 m2. Vi har gjort markarbetet med b la sprängning och bortschaktning av massor.