Tångebacken-Tegelstrand

Utbyggnad av VA-ledningar Tångebacken-Tegelstrand.