KV Skepparen

Iordningsställande för ett nytt kvarter. Bergsprängning, utlastning, pålning, spontning och återställning

Projekt: KV Skepparen

Projekt adress: Norra Bergsgatan , Strömstad

Uppdragsgivare: NCC

Byggtid: Sommaren -10 till Sommaren -12

Kontraktsumma: 6,2 miljoner