VA Stare

Ny gata för 3 tomter inklusive va. Nytt va för 9 befintliga fastigheter. Arbetet bedrivs nära den trafiktäta vägen 176, vilket medför att hänsyn måste visas för trafik. Markförhållandena är allt från berg till lera. Inkopplingen av va sker 35 cm under havsnivån.

Projekt: VA Stare

Projekt adress: Skärsbygdsvägen Strömstad

Uppdragsgivare: Strömstads kommun

Byggtid: 120201-120615

Kontraktsumma: 2 979 550 kr