Stare bostadsområde

VA-arbeide. 12 flotte tomter anläggs i sluttning mot Starekilen.