VA Ramsvik etapp 2

Nye VA-ledninger till befintliga sommarstugor och hus. samt en ny pumpestation. Nätet påkopplas på kommunalt nät vid slutbesiktning.

Projekt: VA Ramsvik etapp 2

Projekt adress: Ramsviks övergård, Sotenäs

Uppdragsgivare: Ramsvik vA- Samfâllighet

Byggtid: oktober 2014 - januar 2015

Kontraktsumma: 2,9 miljoner