Daftö/Stare

Vi skall för Strömstad Kommun lägga nya vatten och avloppsledningar till en ny vatten reservoar med tillhörande tryckstegringsstation