Daftö/Stare

Vi skall för Strömstad Kommun lägga nya vatten och avloppsledningar till en ny vatten reservoar med tillhörande tryckstegringsstation

Projekt: Daftö/Stare

Projekt adress: Daftö

Uppdragsgivare: Strömstad Kommun

Byggtid: 20151101-20150516

Kontraktsumma: 9 700 000 kr